Sekretesspolicy

Policy avseende integritet och marknadsföring

 1. Allmänt

Vi på PhoneHem AB vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

 1. Vem är personuppgiftsansvarig?

2.1 PhoneHem AB, med org. nr 559173-8645 och postadress Karlavgen 71,114 49 Stockholm (i denna policy kallat ”PhoneHem”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när PhoneHem tillhandahåller och marknadsför produkter och tjänster samt vid övriga kontakter med PhoneHem, såsom besök i vår webbutik eller serviceärenden via e-post och telefon. Som personuppgiftsansvarig är det PhoneHems ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

2.2 PhoneHem har en gemensam IT-infrastruktur med vissa bolag inom PhoneHemcernen. Affärstransaktionerna med våra kunder samt tillhörande personuppgifter och databaser som omfattas av denna infrastruktur hanteras och ägs centralt av PhoneHemPhoneHem har alltså det bestämmande inflytandet över dina personuppgifter och har genom avtal med övriga koncernbolag säkerställt kontroll och trygg hantering av dina personuppgifter.

 1. Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

PhoneHem samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du genomför köp och använder våra tjänster och att vi marknadsför och saluför våra produkter och tjänster.

 • Kontaktuppgifter såsom namn, titel och attesträttighet, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer.
 • Ålder
 • Kontoinformation såsom kundnummer, användarnamn, lösenord och när kontot registrerades.
 • Kundinställningar för marknadskommunikation och personliga erbjudanden.
 • Identifikationsnummer, dvs. personnummer eller organisationsnummer.
 • Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris, rabatt och köphistorik.
 • Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, kortnummer, kortinnehavare, transaktionstidpunkt, belopp, IP-adress och betalningshistorik.
 • Finansiell information som kreditupplysningar.
 • Korrespondens och annan information om supportärenden såsom ljudinspelningar av samtal, anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med kundservice.
 • Användargenererade data om din interaktion med PhoneHems marknadskommunikation och webbplatser, såsom IP-adress, enhetsinformation (teknisk information om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder t.ex. webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem), platsinformation, svar på enkäter samt klick- och besökshistorik som bland annat visar vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till och deltagit på samt resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.
 • Om du har rätt att använda olika erbjudanden eller rabatter genom medlemskap i olika förbund eller organisationer som har förhandlat avtal med PhoneHem för sina medlemmar.
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag samt anmälan till och utvärdering av event eller andra marknadsföringsåtgärder inklusive hälsodata såsom uppgift om allergier.
 • Videoinspelningar från kamerabevakning i våra butiker.
 1. Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig som kund?

4.1 PhoneHem samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du genomför en beställning, besöker PhoneHems hemsida, deltar vid våra events, klickar på länkar i digital marknadskommunikation som vi har skickat till dig, är i kontakt med vår kundtjänst och när du på annat sätt har kontakt med phoneHem och lämnar uppgifter om dig. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen för att du ska kunna ingå avtal med PhoneHem och för att PhoneHem ska kunna tillhandahålla sina produkter och tjänster till dig.

4.2 Om du är innehavare av ett PhoneHemkonto samlar PhoneHem även in personuppgifter om dig vid registrering av kontot samt under tiden som du är kontoinnehavare, t.ex. din köphistorik, ditt beteende på PhoneHems webbplats, dina kundinställningar för att ta emot marknadskommunikation och vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att besöka vår webbutik samt läsa eller klicka på länkar i våra digitala utskick.

4.3 Utöver de uppgifter som PhoneHem samlar in från dig kan vi också samla in personuppgifter från någon annan, dvs. från tredje part. Vi hämtar information från offentliga register via tredje parts tjänster för adressuppdatering, t.ex. Bisnode, för att kontrollera att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Vi hämtar uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, upplysningsföretag eller banker, t.ex. UC.

4.4 PhoneHem samlar även in vissa personuppgifter via cookies som loggar hur du använder vår webbplats och därmed vilket innehåll du föredrar. Du hittar mer information om hur vi använder oss av cookies i  PhoneHem cookiepolicy.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

PhoneHem samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål. Dessa ändamål sätter de yttre ramarna för vad vi får använda dina personuppgifter till. Nedan förklarar vi ändamålen med vår behandling och ger exempel på vilka behandlingsaktiviteter som sker under respektive ändamål. Observera att vissa av dina personuppgifter kan behandlas för flera ändamål.

 1. a) Hantera beställningar och köp

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat identifiera dig och kontrollera din ålder, skicka orderbekräftelse, hantera betalning för beställda produkter och varor samt bedöma vilka betalningssätt vi kan erbjuda dig (baserat på kontaktuppgifter, beställda varor, betalningshistorik och finansiell information), leverera beställningar, avisera om leverans samt hantera reklamations- och garantiärenden avseende köpta produkter och tjänster.

Den insamling av uppgifter som vi gör för att kunna hantera dina beställningar och köp krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt PhoneHems allmänna försäljningsvillkor. Om uppgifterna inte lämnas av dig kan våra skyldigheter inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen eller köpet.

 1. b) Tillhandahålla och hantera PhoneHemonto

Personuppgifter behandlar vi för detta ändamål för att t.ex. ge dig behörighet att logga in på kontot, säkerställa din identitet, skapa dina personliga sidor, upprätthålla korrekta kontaktuppgifter, hantera dina inställningar för marknadskommunikation och personligt anpassade erbjudanden, underlätta för dig att handla i vår webbutik genom förifyllda uppgifter och sparade digitala varukorgar, underlätta för dig att hantera ärenden och reklamationer samt göra det möjligt för dig att följa din order- och betalningshistorik.

Läs mer om registrering av PhoneHemkonto i Villkoren för PhoneHemkonto. Insamlingen av uppgifter som vi gör för att kunna tillhandahålla och administrera ditt Mobilkodenkonto krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt Villkoren för PhoneHemonto. Om uppgifterna inte lämnas kan våra skyldigheter inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig registrering av konto eller avsluta kontot.

 1. c) Lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge en personlig upplevelse av vår webbutik till dig som har PhoneHemkonto

Vi på PhoneHem vill att du ska få bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats och när vi kommunicerar med dig. Därför behandlar vi personuppgifter för detta ändamål så vi kan förbättra din användarupplevelse i syfte att skapa, erbjuda och lämna dig personligt anpassat innehåll i kommunikation och marknadsföring via post, e-post, sms/mms och telefon med individuella förmåner och erbjudanden, rekommendationer, inbjudningar till events och annan information som vi tror är relevant för dig samt påminna om övergivna digitala varukorgar. För att möjliggöra detta utförs analyser på de uppgifter som PhoneHem samlar in såsom ålder, bostadsort, orderhistorik och användargenererade data.

Läs mer om hur vi anpassar våra erbjudanden och kommunikation efter dina personliga egenskaper samt hur du avböjer personliga erbjudanden i Villkoren för PhoneHemkonto. Insamlingen av uppgifter som vi gör för ändamålet krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt dessa villkor. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi behöver i så fall begränsa vissa förmåner och andra fördelar som är kopplade till ditt konto.

 1. d) Lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster

Vi behandlar personuppgifter för detta ändamål för att per post, e-post, sms/mms och telefon informera dig om och marknadsföra de produkter, tjänster och erbjudanden som PhoneHemcernen säljer, visa rekommendationer, påminna om övergivna digitala varukorgar samt bjuda in till events, tävlingar och marknads- och kundnöjdhetsundersökningar.

För dig som är innehavare av PhoneHemkonto, läs mer om vår marknadskommunikation i Villkoren för PhoneHemkonto. Insamlingen av uppgifter som vi gör för ändamålet krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt dessa villkor. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi behöver i så fall begränsa vissa förmåner och andra fördelar som är kopplade till ditt konto.

 1. e) Genomföra och hantera deltagande i event, tävlingar och andra marknadsföringsåtgärder

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar åtgärder för att t.ex. identifiera deltagare, kommunicera med deltagare i en tävling samt utse vinnare och förmedla vinster, kontrollera deltagares ålder samt kommunicera med deltagare innan och efter ett event (såsom bekräftelser på anmälningar, påminnelser och utvärderingar). Observera att information om att du har deltagit i events omfattas av kategorin användargenererade data som behandlas för andra ändamål.

 1. f) Hantera ärenden som kommer in till PhoneHems supportfunktioner

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar PhoneHems aktiviteter för att t.ex. kommunicera, säkerställa kundens identitet, utreda klagomål- och supportärenden, besvara frågor som kommer in till kundtjänst eller andra supportfunktioner via e-post, telefon eller digitala kanaler, rätta felaktiga uppgifter, ge teknisk support och vårda kundförhållandet.

 1. g) Fullgöra rättsliga förpliktelser som krävs av PhoneHemcernen

Personuppgifter behandlas för detta ändamål för att PhoneHemcernen ska kunna uppfylla krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Exempel på sådana krav är produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information om produktlarm och produktåterkallelser (t ex vid en defekt eller hälsovådlig produkt) och skyldigheter att spara viss information enligt bokföringslagen som kan hänföras till en enskild individ. Om uppgifterna som PhoneHem samlar in inom ramen för detta ändamål inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen, köpet eller den aktivitet som ger upphov till våra rättsliga förpliktelser.

 1. h) Förhindra missbruk samt förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet

Behandling av personuppgifter för detta ändamål sker bland annat för att förhindra missbruk av PhoneHemkonton samt förebygga och utreda misstanke om stöld och bedrägeri. I våra fysiska butiker har vi därför kameraövervakning och när du vill betala för varor på faktura genomför vi därför en bedrägerikontroll där vi analyserar vilka produkter du vill köpa, leveransadress, värdet av produkterna, m.m. Vi flaggar handlingsmönster som ofta förekommer i samband med bedrägerier och därefter genomförs en manuell prövning för att undersöka risken att det kan vara fråga om ett bedrägeriförsök. Misstänkta brott och försök till brott kan komma att polisanmälas.

 1. i) Utvärdera, utveckla och förbättra PhoneHemkoncernens tjänster, produkter och system för våra kunder generellt

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat göra vår webbutik och andra tjänster mer användarvänliga, utveckla eller lyfta fram digitala funktioner, förbättra vårt kunderbjudande (t.ex. utveckling av tjänster och produkter), ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. för att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser), utveckla och förbättra företagets sortiment och resurseffektivitet samt förbättra vårt IT-system för att höja säkerheten, ta fram statistik för marknads- och kundanalyser samt affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till beställningar och köp, automatiskt arkivera beteenden som senare kan behöva granskas av säkerhetsskäl och ge kunder möjlighet att påverka det sortiment som PhoneHem tillhandahåller. För att kunna uppfylla detta ändamål utför PhoneHem generella analyser i aggregerad form, dvs. inte på individnivå, avseende bland annat klick- och besöksbeteenden, enhetsinformation, orderhistorik, betalningshistorik, geografisk ort och enskilda kunders feedback.

 1. Vilka är de legala grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?

För att PhoneHem ska ha rätt att samla in och behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för varje ändamål som uppgifterna behandlas för. De lagliga grunderna som vi baserar vår behandling på är beskrivna i detta avsnitt. Observera att flera lagliga grunder kan vara tillämpliga för samma behandling.

 1. a) Rättslig förpliktelse

Denna grund innebär att vår behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som krävs av PhoneHem, exempelvis att dokumentera betalningsuppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

 1. b) Avtalsförpliktelser

Denna grund innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund eller för att kunna ingå avtal i ett senare skede. För dig som är innehavare av ett PhoneHemkonto har du, genom att acceptera Villkoren för PhoneHemkonto, ingått ett avtal med PhoneHem som sätter ramarna för vilken behandling av dina personuppgifter som kan ske för att tillhandahålla, hantera och administrera våra tjänster som är kopplade till kontot, t.ex. analys av dina personliga egenskaper för att ge dig personligt anpassade förmåner och erbjudanden. Vid beställning eller köp behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt PhoneHems allmänna försäljningsvillkor. Då kan det t.ex. vara nödvändigt att PhoneHem registrerar dina kontaktuppgifter så vi kan fullgöra vår skyldighet att leverera produkten eller tjänsten samt att vi gör en kreditupplysning om du väljer faktura som betalningssätt så vi kan säkerställa din betalningsförmåga.

 1. c) Berättigat intresse

Denna grund innebär att vår behandling baseras på en s.k. intresseavvägning av berättigat intresse. Med detta menas att behandlingen sker för att PhoneHem bedömer att vi har berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse att inte få personuppgifterna behandlade. På denna grund behandlar vi bland annat dina personuppgifter för att förhindra missbruk av PhoneHemkonto samt förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet. Om vi bedömer att brott eller försök till brott har begåtts och vi gör en polisanmälan kommer PhoneHem även fortsätta att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

 1. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

7.1 PhoneHem kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Därutöver kan PhoneHem komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist eller om en anmälan om brott har lämnats in till Polismyndigheten. Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

7.2 PhoneHem sparar personuppgifter kopplade till ditt PhoneHemkonto så länge du är aktiv genom att interagera med PhoneHem på olika sätt. Om du har varit inaktiv under en viss period kommer kontot automatiskt att avslutas och de personuppgifter som vi har samlat in och behandlat för att tillhandahålla PhoneHemkontot och tjänsterna kopplade till kontoinnehavet raderas. Läs mer om detta och hur vi definierar inaktiva kunder i Villkoren för PhoneHemkonto.

 1. Översikt av vår personuppgiftsbehandling

Nedan har vi gjort en översiktlig sammanställning av vår behandling av personuppgifter för att tydligt förklara vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar för våra olika ändamål, vilken rättslig grund som ligger till grund för vår behandling och hur länge vi lagrar uppgifterna.

Ändamål

Laglig grund

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

För att kunna hantera dina beställningar och köp

Avtalsförpliktelser enligt PhoneHem allmänna försäljningsvillkor

 • Kontaktuppgifter t.ex. namn, postadress, e postadress
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnummer
 • Orderinformation
 • Betalningsuppgifter t.ex. kortnummer och kortinnehavare
 • Finansiell information

Fem år efter att din beställning är betald och levererad eller, om garantiperioden för köpt produkt eller tjänst är längre, efter att den perioden har löpt ut.

För att tillhandahålla och hantera ditt PhoneHemkonto

Avtalsförpliktelser enligt Villkoren för PhoneHemkonto

 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress
 • Kontoinformation t.ex. användarnamn och lösenord
 • Identifikationsnummer
 • Orderinformation såsom orderhistorik
 • Betalningsuppgifter
 • Användargenererade data
 • Kundinställningar

Så länge du har ett PhoneHemkonto.

För att lämna personligt anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge en personligt anpassad upplevelse av vår webbutik till dig som har PhoneHemkonto

Avtalsförpliktelser enligt Villkoren för PhoneHemkonto

 • Kontaktuppgifter
 • Ålder
 • Kontoinformation
 • Orderinformation såsom orderhistorik
 • Betalningsuppgifter
 • Användargenererade data såsom klick- och besökshistorik samt platsinformation
 • Kundinställningar
 • Anställning eller medlemskap som berättigar till förmåner

Så länge du har ett PhoneHemkonto.

För att lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster

Avtalsförpliktelser enligt Villkoren för PhoneHemkonto för dig som är kontoinnehavare

Berättigat intresse för dig som inte är innehavare av PhoneHemkonto

 • Kontaktuppgifter såsom bostadsort
 • Kontoinformation
 • Ålder
 • Orderinformation såsom orderhistorik
 • Användargenererade data såsom klick- och besökshistorik
 • Kundinställningar såsom val att ta emot marknadsföring

Så länge du har ett PhoneHemkonto för dig som är kontoinnehavare.

Två år efter att du senast klickat på en länk i vår kommunikation till dig om du inte är innehavare av PhoneHemkonto.

För att genomföra och hantera deltagande i event, tävlingar och andra marknadsföringsåtgärder

Berättigat intresse

 • Kontaktuppgifter
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnummer
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag, anmälan och utvärdering

Ett år efter att eventet eller tävlingen avslutats.

För att hantera ärenden som kommer in till kundtjänst och andra supportfunktioner

Berättigat intresse

 • Kontaktuppgifter t.ex. telefonnummer och e-postadress
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnummer
 • Orderinformation såsom ordernummer, köpta produkter och leveranstidpunkt
 • Betalningsuppgifter såsom betalsätt
 • Användargenererade data
 • Anställning eller medlemskap som berättigar till förmåner
 • Korrespondens och annan information om supportärenden såsom teknisk information om kundens utrustning

Fem år efter den senaste kontakten i ärendet eller, om garantiperioden för produkt eller tjänst som ärendet avser är längre, efter att den perioden har löpt ut.

För att fullgöra rättsliga förpliktelser såsom krav i bokföringslagen, produktansvar samt skydd av dina personuppgifter i våra system

Rättlig förpliktelse

 • Kontaktuppgifter t.ex. namn och adress
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnummer
 • Orderinformation såsom datum för köp
 • Betalningsuppgifter
 • Korrespondens och annan information om supportärenden

Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt tillämplig lag eller myndighets beslut.

För att förhindra missbruk samt förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet

Berättigat intresse

 • Kontaktuppgifter t.ex. namn och telefonnummer
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnummer
 • Orderinformation t.ex. beställda varor
 • Betalningsuppgifter såsom betalsätt
 • Användargenererade data t.ex. klick- och besökshistorik
 • Videoinspelningar från våra butiker

Under tiden som nödvändiga kontroller utförs. Om behandlingen leder till polisanmälan kommer uppgifterna att sparas så länge det krävs för att fullfölja anmälan och fastställa, försvara eller göra gällande det rättsliga anspråket.

För att utvärdera, utveckla och förbättra PhoneHemkoncernens tjänster, produkter och system för våra kunder generellt

Berättigat intresse

 • Kontaktuppgifter t.ex. bostadsort
 • Kontoinformation
 • Ålder
 • Orderinformation
 • Betalningsinformation
 • Användargenererade data såsom klick- och besökshistorik samt enhetsinformation
 • Kundinställningar
 • Korrespondens och annan information om supportärenden t.ex. feedback på produkter och tjänster och svarstider

Så länge du har ett PhoneHemkonto för dig som är kontoinnehavare.

Fem år efter att du senast interagerat med PhoneHem om du inte är innehavare av PhoneHemkonto, t.ex. besökt vår hemsida, loggat in på tidigare PhoneHemkonto eller klickat på en länk i vår kommunikation till dig.

 1. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

9.1 PhoneHem kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra företag för att du ska kunna ta del av våra erbjudanden, produkter och tjänster. Mottagarna av dina personuppgifter kan antingen vara personuppgiftsbiträden till PhoneHem, dvs. företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner, eller självständigt personuppgiftsansvariga, dvs. företag som ansvarar självständigt för behandlingen av dina uppgifter då de har en direkt relation med dig som kund såsom Klarna.

9.2 PhoneHem kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att PhoneHem ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

9.3 Beroende på vilka kontakter du har haft med PhoneHem, t.ex. om du är innehavare av ett PhoneHemkonto eller mottar marknadskommunikation, kan PhoneHem lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:

 • Andra bolag inom PhoneHemkoncernen som agerar personuppgiftsbiträde till PhoneHem för vi ska kunna uppfylla de olika ändamålen som anges i denna policy. De lagliga grunderna för överföringen till våra koncernbolag är desamma som för vår egen behandling.
 • Företag som tillhandahåller information från folkbokföringen eller andra offentliga register för att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig så vi kan hantera dina beställningar och köp samt ditt PhoneHemkonto och tjänsterna kopplade till ditt kontoinnehav. De uppgifter som lämnas ut är identifikationsnummer och kontaktuppgifter baserat på våra avtalsförpliktelser till dig som laglig grund.
 • Analys- och marknadsföringsföretag som tillhandahåller tjänster såsom automatiserade marknadsföringsverktyg, analyser, kommunikation, print och distribution. Dessa mottagare hjälper PhoneHem med att analysera dina uppgifter samt att informera om och marknadsföra de produkter och tjänster som PhoneHem säljer. De uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, kontoinformation, kundinställningar, orderuppgifter och användargenererade data baserat på berättigat intresse samt våra avtalsförpliktelser till dig som innehavare av PhoneHemkonto som lagliga grunder.
 • Statliga myndigheter, såsom Polismyndigheten eller Skatteverket, som vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till enligt lag eller myndighetsbeslut eller som vi lämnar ut personuppgifter till pga. misstanke om brott eller försök till brott. De kategorier av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer, kontoinformation, orderinformation, betalningsuppgifter, användargenererade data och videoinspelningar baserat på rättslig förpliktelse som åligger PhoneHem eller för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

9.4 Om du har lägger en beställning eller genomför köp från PhoneHem kan vi dessutom lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare inom ramen för hantering av dina beställningar och köp baserat på våra avtalsförpliktelser gentemot dig som laglig grund:

 • Leverantörer, tillverkare, distributörer och underleverantörer av produkter och tjänster som PhoneHem säljer som bland annat tillhandahåller produkterna och tjänsterna samt hjälper oss med supporttjänster såsom underhåll, reparation och kassering av returnerade produkter. Uppgifterna som lämnas är kontaktuppgifter och orderinformation.
 • Logistikföretag och speditörer som hjälper oss med varutransporter så vi kan leverera våra produkter och tjänster till dig. Vi lämnar ut kontaktuppgifter och orderinformation till dessa mottagare.
 • Försäkringsgivare som tillhandahåller försäkringar för vissa av våra produkter och tjänster. Uppgifterna som lämnas ut när du valt att teckna en försäkring är kontaktuppgifter och orderinformation.
 • Samarbetspartners och leverantörer av betalningslösningar, t.ex. kortinlösande företag, banker, kreditinstitut och andra finansiella aktörer, som ser till att du kan genomföra betalningar och erbjuder dig olika finansieringslösningar. Uppgifterna som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer och betalningsuppgifter.
 • Kreditvärderingsinstitut, kreditupplysningsföretag eller banker som förser oss med underlag för att vi ska kunna säkerställa din betalningsförmåga, t.ex. kreditupplysningar, när du ansöker om kredit inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. Den uppgift som lämnas ut är identifikationsnummer.
 • Företag som tillhandahåller finansiella tjänster såsom reskontra och inkassoverksamhet som säkerställer att Mobilkoden får betalt för levererade produkter och tjänster inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. De av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer, orderinformation och betalningsuppgifter.

9.5 PhoneHem kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

 1. Var lagrar vi dina personuppgifter?

PhoneHem kommer främst att hantera dina personuppgifter inom EU/EES. Men vi kan även komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om vi behöver dela dina uppgifter med PhonHems leverantörer eller samarbetspartners som finns utanför eller lagrar personuppgifter i ett land utanför EU/EES. Om dina personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer PhoneHem att vidta de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifterna genom att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom att ingå avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller, om överföring sker till USA, genom att mottagaren certifierat sig att följa principerna i Privacy Shield.

 1. Vad har du som registrerad kund för rättigheter?

11.1 PhoneHem ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. I detta avsnitt beskrivs dina rättigheter kopplade till vår behandling av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet, vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår längst ner i denna policy.

 1. a) Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Vi på PhoneHem vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insyn i den behandling som vi gör om dig har du rätt att begära att få information om behandlingen, inklusive en kopia av dina personuppgifter som är under behandling, ett s.k. registerutdrag. Detta omfattar information om ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen. Observera att vid en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter om dig för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person och vilka uppgifter du vill ta del av. Registerutdraget är kostnadsfritt men vid upprepade förfrågningar har PhoneHem rätt att ta ut en administrativ avgift om 100 kr.

 1. b) Rätt till rättelse av dina personuppgifter

PhoneHem är måna om att ha korrekta och uppdaterade personuppgifter. Om uppgifterna som vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter, t.ex. om vi har rätt gatuadress men saknar gatunummer. På din begäran kommer vi att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

 1. c) Rätt till radering av dina personuppgifter

Vi respekterar att de personuppgifter som vi behandlar om dig är lånade från dig. Du har därför rätt att begära att PhoneHem tar bort dina personuppgifter när uppgifterna behandlats på ett olagligt sätt, måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som PhoneHem omfattas av, inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har behandlats eller när du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som PhoneHem har gjort och det saknas berättigat intresse för PhoneHem eller tredje part som väger tyngre (se nedan avsnitt f) för information om rätten att invända). Vi kan dock inte alltid tillmötesgå din begäran då det kan finnas anledningar som ger oss rätt att fortsätta behandlingen, t.ex. om personuppgifterna behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som legal grund (såsom enligt krav i bokföringslagen) eller om uppgifterna är nödvändiga för att PhoneHem ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 1. d) Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format och i vissa fall få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt omfattar dock bara uppgifter som du själv har lämnat till PhoneHem och som vi behandlar med stöd av samtycke eller avtalsförpliktelse gentemot dig som laglig grund.

 1. e) Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i vissa situationer, vilket innebär att uppgifterna bara får behandlas för vissa ändamål. Du kan t.ex. begära begränsning av felaktiga uppgifter när du har begärt rättelse. Under tiden som PhoneHem utreder uppgifternas korrekthet kommer behandlingen av dem att begränsas.

 1. f) Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

När PhoneHem behandlar dina personuppgifter baserat på intresseavvägning av berättigat intresse som legal grund eller för direktmarknadsföring har du har rätt invända mot vår behandling. Invändning mot PhoneHem intresseavvägning kan göras när du har personliga skäl som rör situationen. Vid sådan invändning bedömer PhoneHem om vi har berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre ditt intresse att skydda din integritet. Om så är fallet får PhoneHem fortsätta att behandla dina personuppgifter trots att du har motsatt dig behandlingen. Invändning mot direktmarknadsföring och analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål kan du göra utan att uppge några skäl. Detta styr du själv över genom inställningarna på Mina sidor där du väljer om du vill ta emot marknadskommunikation och personligt anpassade erbjudanden. Dessutom ges du möjlighet att invända mot marknadsföring vid varje enskilt digitalt utskick. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet samt alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder såsom att skicka nyhetsbrev och erbjudanden. Om du endast invänder mot personligt anpassade erbjudanden kommer marknadskommunikationen till dig att vara generell, då vi har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig om vi inte får analysera dina personliga egenskaper. Läs mer om hur vi anpassar våra erbjudanden och kommunikation efter dina personliga egenskaper samt hur du motsätter dig sådan behandling under Villkoren för PhoneHemkonto.

11.2 Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ner i denna policy. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

 1. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. PhoneHem har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter. Exempelvis sparas alla kunduppgifter i en databas som är skyddad med brandvägg och behörighetsstyrning så bara anställda inom PhoneHemkoncernen som behöver åtkomst till dina uppgifter för att utföra specifika uppgifter har sådan tillgång.

 1. Tillämpning och ändring av integritetspolicyn

13.1 Den senast uppdaterade versionen av PhoneHems integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.

13.2 PhoneHem har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på PhoneHems webbplats. Dessutom kommer du att informeras om att integritetspolicyn har ändrats nästa gång du loggar in på ditt PhoneHemkonto. Vi kan även komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av integritetspolicyn. Om du inte vill acceptera den ändrade policyn kan du avsluta ditt PhoneHemkonto genom att kontakta kundtjänst, se kontaktuppgifterna längst ner i denna policy.

 1. Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den.

 • Är du konsument? Vänligen kontakta kundservice skicka e-post till info@phonehem.se.
 • Representerar du ett företag? Vänligen kontakta kundservice skicka e-post till info@phonehem.se.